Main menu Payable section Free samples Other graphics 3D graphics Portfolio Contact us Ostatnia aktualizacja: 2024.03.26 Ilość grafik: 3405 Rules
Polityka prywatności Regulamin 1. Serwis zawiera treści erotyczne, dozwolone dla osób pełnoletnich. 2. Zabrania się korzystania z serwisu, zwłaszcza z części płatnej, osobom poniżej osiemnastego roku życia. 3. Korzystanie z usług serwisu uznaje się za poświadczenie pełnoletności. 4. Płatna część serwisu zawiera treści dostępne wyłącznie dla osób pełnoletnich. 5. Warunkiem koniecznym do korzystania z płatnej części serwisu jest uiszczenie opłaty w wysokości 4.92 PLN z VAT (koszt SMS PREMIUM - 2,46 PLN z VAT). 6. Zabrania się umieszczania na wszystkich stronach serwisu treści niezgodnych z prawem. 7. Polskie prawo nie definiuje jednoznacznie określenia pornografii, jednak serwis nie zawiera treści które powszechnie za taką są uważane. 8. Właścicielem serwisu jest firma PPHU "G-S-N" Krzysztof Zywert z siedzibą w Skokum 79a, 62-410 Zagórów. 9. Świadczymy usługi w zakresie projektowania graficznego, a także odpłatnego dostarczania grafiki w postaci cyfrowej. 10. Reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres email: Kliknij tutaj 10a. Reklamacje obejmują wiewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi (z winy serwisu). 10b. Serwis jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację w terminie 7 dni od dnia jej wniesienia. 10c. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji serwis zobowiązany jest do zwrotu wynagrodzenia w terminie do 9 dni od dnia jej wniesienia. 10d. Spory pomiędzy użytkownikem a serwisem mogą zostać zakończone polubownie w drodze postępowania mediacyjnego lub postępowania przed sądem polubownym. 10e. Użytkownik ma prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym odszkodowania z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania usług przez serwis. 11. Do poprawnego korzystania z serwisu wymagana jest przeglądarka internetowa i aktualne oprogramowanie komputera użytkownika. 12. Dane osobowe użytkowników serwisu podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 13. Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych użytkowników zawarte są w polityce prywatności 14. Wszystkie materiały zamieszczone na tej stronie są własnością G-S-N.COM.PL. Sprzedaż, publikowanie, rozpowszechnianie, umieszczanie na innych witrynach itd. bez wiedzy i zgody właściciela są NIELEGALNE i grożą konsekwencjami prawnymi.

wyświetlaj tu swoją reklamę za darmo oraz promuj się w katalogu

Design by G-S-N. Copyright©G-S-N.COM.PL

button04sexysites88x31 eroticartsites88x31 TCSblinky88 MaxHentai hentaispace88x31 infantasy88 t100s88x31black desirexxsmall EAT100 tsa_100x40 nudistteens88x31 fresh88x31 erotic88x31anim TopNude prettynudestopsmall nudbuton88x31 TopFree pinupgirlstop10088x31 topmanga88x31 cbdsm88x31 topartporn88x31 artreiting SU338x55 ZB338x55 WMM338x55